1. หน้าแรก
  2. แ นะนำธุรกิจ : จิ๊ก และ เกจ
ติดต่อสอบถาม
จิ๊ก เกจWe have the planning skills to provide a service ranging from made-to-order products and extending to production system development.
pic
Inspection gauges and jigs to support manufacturing

ในสถานที่ผลิตงานใดๆ ขั้นตอนในการตรวจวัดชิ้นงานต่างๆ ทั้งงานขึ้นรูป งานประกอบ ต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า จิ๊ก และเกจที่มีความแม่นยำสุง เพื่อตรวจสอบชิ้นงานว่ามีขนาดได้มาตราฐานเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์เอง และอาจกล่าวได้ว่า การตรวจวัดชิ้นงานเป็นพื้นฐานของกระบวนการผลิตงานต่างๆ
ดังนั้นที่จูโอโคคิ เราจึงมีแผนกดูแลออกแบบเกจสำหรับตรวจวัด จิ๊กสำหรับการขึ้นรูปไว้ให้บริการผู้ใช้ ทั้งการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกับงานสินค้าสั่งทำพิเศษ การเสนอ VA/VE ไปจนถึงการพัฒนาระบบการผลิต และการที่จูโอโคคิเข้าใจทั้งเนื้อหาข้อมูล และวิธีการออกแบบ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการผลิตเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของผู้ใช้ด้วย
ตัวอย่างเช่น การใช้เกจตรวจสอบชิ้นงานที่เป็นส่วนประกอบรถยนต์ โดยอาศัยฟังก์ชั่นๆต่างๆ ระบบการทำงาน และความปลอดภัยของการใช้เกจ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องแม่นยำสูงมาก
นอกจากนี้เรายังกระตือรือร้นที่จะยกระดับตนเองอยู่เสมอ ด้วยการนำเอาโปรแกรม CAD จำลองแบบสามมิติมาใช้ เพื่อช่วยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตของผู้ใช้ และอัพเดตข้อมูลใหม่ล่าสุดให้ผู้ใช้ทราบเสมอด้วย
ในการใช้เกจเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายหลังการขึ้นรูป ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยรับประกันคุณภาพสินค้า และช่วยในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าผ่านหรือไม่นั้น จูโอโคคิของเราเป็นบริษัทเทรดดิ้งที่ซื้อขายสินค้าจำพวกเครื่องมือกลไกต่างๆ มาเป็นระยะเวลานาน เรารู้วิธีการและสถานที่ผลิตงานเป็นอย่างดี เราจึงสามารถออกแบบเกจสำหรับการตรวจวัดให้ลูกค้าแต่ละรายได้อย่างรวดเร็วและดีที่สุด

manufacturers
INQUIRIES
  • แ นะนำธุรกิจ
  • เครื่องมือวัด
  • เครื่องมือตัด
  • อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อม
  • เครื่องมือสำหรับการขึ้นรูปโดยอาศัยความเหนียว
  • อุปกรณ์เครื่องจักร - อุปกรณ์ต่อพ่วง
  • จิ๊ก เกจ
  • อุปกรณ์เครื่องจักร - เครื่องมือทางอุตสาหกรรม - เครื่องจักรอื่นๆ