1. หน้าแรก
  2. แ นะนำธุรกิจ : เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับใช้งานเฉพาะทางแต่ละประเภท
ติดต่อสอบถาม
อุปกรณ์เครื่องจักร - เครื่องมือทางอุตสาหกรรม - เครื่องจักรอื่นๆThere is no special purpose machine that we cannot bring to realization.
pic
Machines that Make the Impossible Possible

ปัจจุบัน โรงงานต่างๆ ล้วนผลักดันให้มีการใช้ระบบการทำงานแบบโรงงานอัตโนมัติ และในการทำงานด้วยระบบนี้เช่น การปรับปรุงแก้ไขไลน์ผลิต หรือสินค้าที่วางจำหน่ายต่างๆ ไม่สามารถใช้เครื่องจักรแบบธรรมดาได้ ต้องใช้เครื่องจักรเฉพาะทางเท่านั้น ตัวอย่าง กรณีผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงในปริมาณมาก จำเป็นต้องมีเครื่องจักรที่ตอบสนองทั้งอัตราการผลิต และระดับความยากง่ายในการขึ้นรูปแบบต่างๆ เช่น ต้องขึ้นรูปได้เร็วมาก ต้องสามารถตัดงานยากที่เครื่องจักรอเนกประสงค์ไม่สามารถทำได้ได้ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีหลากหลายประเภท ต้องใช้เครื่องจักรเฉพาะทางที่สามารถขึ้นรูปชิ้นส่วนแต่ละแบบได้ ซึ่งเครื่องจักรจะถูกออกแบบตามลักษณะความต้องการใช้งาน เพื่อให้สามารถผลิตงานปริมาณมาก และงานที่มีลักษณะพิเศษตามที่ต้องการได้ เครื่องจักรเฉพาะทางแต่ละชนิด ต้องมีระบบการทำงานที่มีเสถียรภาพ ต้องเก็บรักษาง่าย และต้องช่วยให้ลูกค้าที่ใช้งานเกิดความรู้สึกปลอดภัยไร้กังวลด้วย และที่จูโอโคคิ เราสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักรเฉพาะทางต่างๆมาโดยตลอด ทำให้เรามีความรู้สั่งสมทั้งทางด้านเทคนิคและประสบการณ์มากมาย เราจึงสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร คั้งแต่วางแผนออกแบบชิ้นส่วนเดี่ยวๆ ตรวจสอบ จัดหาเครื่องจักรเฉพาะทางที่แข็งแรงทนทาน รวดเร็ว และแม่นยำสูง โดยลักษณะของวัตถุดิบ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ และลักษณะการขึ้นรูปนั้นจะเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้เรายังสามารถออกแบบไลน์การผลิตให้ได้ บริการไปจนถึงกระบวนการต่างๆภายหลังการผลิต และมีบริการหลังการขายภายหลังการส่งสินค้าด้วย ท่านที่สนใจหรือมีข้อสงสัยประการใด เช่น ต้องการไลน์การผลิตที่มีลักษณะเช่นนี้จะเป็นไปได้ไหม ต้องการเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติเช่นนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ท่านตลอดเวลา

INQUIRIES
  • PRODUCTS AND SERVICES
  • เครื่องมือวัด
  • เครื่องมือตัด
  • อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อม
  • เครื่องมือสำหรับการขึ้นรูปโดยอาศัยความเหนียว
  • อุปกรณ์เครื่องจักร - อุปกรณ์ต่อพ่วง
  • จิ๊ก เกจ
  • อุปกรณ์เครื่องจักร - เครื่องมือทางอุตสาหกรรม - เครื่องจักรอื่นๆ